سه شنبه 3 مهر 1397
سلامتی حقی برای همه؛ با اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از مبتلایان به اچ آی وی / ایدز
   September 25, 2018
   
 
Skip Navigation Links
مدیریتExpand مدیریت
واحد گسترش شبکهExpand  واحد گسترش شبکه
واحدهای ستادی
واحد آموزش سلامت
واحد امور داروئی
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آزمایشگاه
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت محیط و حرفهExpand واحد بهداشت محیط و حرفه
واحد سلامت خانواده
سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
واحد بهبود تغذیه
مراکز بهداشتی و درمانیExpand مراکز بهداشتی و درمانی
بیمارستان ها
پایگاه های بهداشتی
خانه های بهداشت
مراکز مشاوره
انتشاراتExpand انتشارات
آموزش همگانی
پرسش و پاسخ
گالری عکس
اخبار
کتابخانه
راهنمای تلفن
 
     
   
 

خانواده

مسولان واحد:خانمها موسوی،کشاورزیان و فتح اله زاده

واحد بهداشت خانواده:
واحد بهداشت خانواده يكي از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان میباشد.ووظیفه سلامت نوزادان،کودکان،مادران،زنان وسالمندان را به عهده دارد.
بیش از 50%خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها ونیز خانه های بهداشت به فعالیت این واحد برمیگردد.شاخصهای این واحد جزءمعیارهای توسعه کشوری میباشد.(مثل میزان مرگ ومیرمادران،نوزادان و...)
برنامه های واحد بهداشت خانواده:
1-تنظیم خانواده
2-مراقبت از کودکان زیر 8سال
3-سلامت سالمندان
4-سلامت زنان
5-مراقبت مادران باردار

اهداف برنامه ها:
الف)مادران
1-کاهش مرگ ومیر مادران         2-شناخت ،جلوگیری ودرمان عوارض حاملگی وتامین سلامت مادر در دوران بارداری
3-جلوگیری وکاهش مرگ ومیر نوزادی و مرده زایی                   4-جلوگیری از تولد نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم
5-کاهش عوارض بارداری وبعد از زایمان                                     6-تجویز مکملهای دارویی به مادران باردار
7-تعداد مراقبت اضافی از موارد حاملگیهای پر خطر وکاهش تعداد حاملگی پرخطر          8-کاهش سقط ومرده زایی

 

ب)اهداف برنامه تنظیم خانواده:
1-کاهش رشد جمعیت                                                        2-کاهش مرگ ومیر مادران باردار (باکاهش تعداد حاملگی)
3-کاهش مرگ ومیر کودکان                                             4-جلوگیری از حاملگی ناخواسته ونهایتآ کاهش سقط غیر قانونی
5-جلوگیری از زایمانهای زود هنگام ودیر هنگام               6-کاهش بیماریهای ژنتیکی
7- فراهم نمودن زمینه مساعد برای تامین سلامت جسمانی وروانی کل خانواده                           

 

ج)اهداف برنامه کودکان:
1-پیشگیری از ابتلا نوزادان به عفونتهای مختلف                2-پیشگیری از مرگ ومیر توزادان
3-کنترل کودکان از نظر نشانه های خطر،وضعیت عمومی
4-کنترل کودکان از نظر وضعیت وزن،قد،دورسر،تغذیه،بینایی،تکامل،واکسیناسیون ومکملهای غذایی
5-آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکان
6-آموزش والدین در مورد پیشگیری از حوادث وسوانح ورابطه متقابل کودک ووالدین

 

د)اهداف برنامه سالمندان:
1- آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی(افراد بالای 60 سال)
2-ویزیت دورهای سالمندان و درمان بیماریهای این گروه

 


عملکرد واحد بهداشت خانواده در سال 86 :
1-تهیه وتنظیم برنامه سال87
2-آموزش نیروهای جدید الاورود در خصوص برنامه کودکان ،مادران،تنظیم خانواده،زنان وسالمندان
3-برنامه ریزی جهت اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران در سه ماهه اول سال 87
4-نظارت مستمر بر اجرای برنامه مانا وکودک سالم
5-ورود اطلاعات کودک سالم ومانا به برنامه نرم افزاری وارسال اطلاعات به واحد سلامت خانواده و جمعیت
6-جمع آوری وپایش وارزشیابی برنامه هر سه ماه یکباردر سال 86
7-تهیه وتنظیم برنامه نظارت از مراکز بهداشتی ودرمانی ، خانه های بهداشت، تسهیلات زایمانی
8-برگزاری کمیته های مرگ ومیر نوزادی ومرده زایی هر سه ماه یکبار وبررسی تک تک فرمهای مرده زایی و مرگ ومیر نوزادی
9-نظارت بر آموزش مزایای شیر مادر،نحوه صحیح شیر دهی وتداوم شیردهی به مادران باردار در سه ماهه آخر بارداری وده روز اول زندگی
10-برآورد اقلام بهداشتی ودرخواست سه ماهه آن از مراکز بهداشت استان
11-برآورد نیاز شیر مصنوعی
12-برگزاری کمیته شیر مصنوعی
13-مشاوره افراد مراجعه کننده جهت دریافت شیر مصنوعی
14-راه اندازی وتجهیز مرکز وازکتومی
15-ارجاع افراد واجد شرایط توبکتومی و وازکتومی به شهرستانهای دیگر
16-جمع بندی آمار توبکتومی  و وازکتومی و IUD وارسال آن به مرکز بهداشت استان
17-تعیین حق الزحمه پرسنل وارائه دهنده خدمات بهداشت خانواده
18-برآورد فرمها ودفاتر مورد نیاز واحدها وتکثیر وتوزیع آنها به واحدهای مفیدی
19-اجرای طرح ضربتی توبکتومی و وازکتومی
20-همکاری با مدرسه استثنایی باغچه بان هریس جهت استفاده والدین فرزندان معلول از وسایل پیشگیری از بارداری
21-شرکت در جلسات برگزار شده استانی
22-شرکت در جلسات آموزش مربیان
23-تکریم ارباب رجوع
24-انجام مکاتبات اداری
25-جمع آوری کلیه آمارهای تحویلی از مراکز و خانه های بهداشت و تسهیلات زایمانی و جمع آوری و ارسال به استان
26-ارسال بخشنامه ها جزوات و پمفلتهای ارسالی از استان به مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت
27-گزارش فوری مرگ مادر به استان
28 بزرگداشت روز جهانی جمعیت
29 بزرگداشت روز جهانی شیر مادر
30- بزرگداشت روز جهانی سالمندان
31 -بزرگداشت روز جهانی سلامت زنان
32 -بزرگداشت روز جهانی سلامت مردان

 

شاخص های واحد سلامت خانواده وجمعیت در سال 86:

IUD گذارده شده: 609
تعداد توبکتومی :90
تعداد وازکتومی :21
درصد مراقبت زنان باردار:100%
در صد مراقبت زیر یکسال:100%
درصد شیر خشک خوار:شهری  6/5%          روستایی 2/3

 

 

 

 

  
     
     
 
 
     
     
   
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
       آمار بازدیدکنندگان:176827