چهارشنبه 27 تير 1397
سلامتی حقی برای همه؛ با اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از مبتلایان به اچ آی وی / ایدز
   July 18, 2018
   
 
Skip Navigation Links
مدیریتExpand مدیریت
واحد گسترش شبکهExpand  واحد گسترش شبکه
واحدهای ستادی
واحد آموزش سلامت
واحد امور داروئی
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آزمایشگاه
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت محیط و حرفهExpand واحد بهداشت محیط و حرفه
واحد سلامت خانواده
سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
واحد بهبود تغذیه
مراکز بهداشتی و درمانیExpand مراکز بهداشتی و درمانی
بیمارستان ها
پایگاه های بهداشتی
خانه های بهداشت
مراکز مشاوره
انتشاراتExpand انتشارات
آموزش همگانی
پرسش و پاسخ
گالری عکس
اخبار
کتابخانه
راهنمای تلفن
 
     
   
 

واحد گسترش


 مسئول گسترش شبکه:اقای مهندس کشی زاده
شرح وظايف و مسئوليتهاي  مسئول واحد
      بهره گيري از داده هاي آماري جمع آوري شده به منظور برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت در جهت اصلاح ساختار گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني
     نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي درماني و ادغام خدمات بهداشتي و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
      تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه
      نظارت بر واحد هاي بهداشتي سطوح مياني و محيطي (خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني) بر اساس نظام شبكه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدها
      تعيين نيازها و اولويتها در توزيع منابع گسترش شبكه ها و برآورد نيروي انساني ، ايجاد و تجهيز واحدهاي بهداشتي
      توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي بهداشتي درماني در جهت ميل تدريجي به شبكه هاي جامع و نظارت مداوم آن
      ارزشيابي خدمات واحدهاي بهداشتي و تعيين فايده اثر بخشي آنها
      پايش عمليات اجرايي مربوط به گسترش شبكه ، نظارت بر پذيرش بهورزان و توزيع نيروي انساني
      تحليل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهاي بهداشتي و تعيين نيازها و اولويت ها ، تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحد هاي بهداشتي جهت برنامه ريزي
      برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي مسائل فني و مديريت كه از طريق گروه مديريت استان تدوين مي گردد .
      نظارت بر اجراي ضوابط قانوني در بكارگيري نيروي انساني شهر و روستا
      هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه
       گزارش تنگناها و نارسائي هاي موجود بهداشتي و پيشنهاد راه حل مناسب
       مشاركت و پيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات بهداشتي و درمانی ( نظير : پزشک خانواده و …)
       تهيه و ابلاغ ضوابط ، استانداردها درباره نظام بهداشتي . تكنولوژي خدمات بهداشتي و تحقيقات كاربردي
       عرضه و انعكاس دستاوردهاي بهداشتي درماني به منظور جلب مشاركت مردمي و حمايت هاي سياسي و پشتيباني مالي در منطقه
      اولويت بندي در احداث واحد هاي بهداشتي درماني ، تعيين مكان مناسب براي احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگي در احداث بنا با دفتر فني
       مشاركت در اجراي دوره هاي آموزشي عملي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر در واحد هاي اجرائي
 انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق 


1- طرح گسترش
گسترش و ایجاد کامل واحدها براساس دفترچه طرح گسترش
2- فرايند تا مين نيروي انساني
تامین نیروی انسانی شهرستان بر اساس تشگیلات مصوب
3- فرايند تامين ونگهداري تجهيزات
تجهیز کمی و کیفی مراکز و واحدهای تابعه بر اساس لیست استاندارد
4- فرايند بهبود استاندارد فضاي فيزيكي
استاندارد شدن فضاهای فیزیگی موجود
5- فرايند تا مين و نگهداری خودرو - موتور سيكلت
تا مين خودرو - موتور سيكلت مورد نیاز شهرستان طبق استاندارد تدوین شده
6- اعزام خودرو برای سیارس پزشکان و دهکردشی مربیان
جلو گیری از لغو برنامه با اعزام بموقع خودرو
7- فرايند جمع آوري و ثبت اطلاعات (IHNS)
دستیابی بموقع به اطلاعات صحیح
8- فرايند آمار MIS و تامين فرم هاي آماري
مدیریت و جمع آوری اطلاعاتجهت برنامه ریزی
9- فرايند توزيع اضافه كار – ماموريت و محروميت از مطب
عدالت محوری
10- فرايند آموزش بدو خدمت كاركنان
کسب دانش و مهارت لازم جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی توسط کارکنان جدیدالورود
11- فرايند تربيت مربي و بهورز برای خانه هاي بهداشت
تکمیل طرح گسترش
12- فرايند نظارت و ارزشيابي
ارزیابی و تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت
13- فرايند أموزش مداوم كاركنان
ارتقا سطح دانش و عملکرد کارکنان منطبق بر نیازهای بهداشتی درمانی جامعه
14- فرايند بزرگداشت روز بهورز
ایجاد انگیزه
15- فرايند انتخاب بهورز نمونه
ایجاد انگیزه
16- فرايند تنظيم بر نامه سالا نه خانه بهداشت
ساماندهی و بهبود عملکرد فرایندها
17- فرايند باز آموزي مربيان و بهورزان(سمینار)
افزایش مستمر مهارت و آگاهی
18- تنظیم برنامه سیاری پزشکان
ساماندهی پوشش روستاهای اصلی-قمر و سیاری توسط تیم سلامت
19- تنظیم برنامه پایش کارشناسان ستادی
ساماندهی پوشش خاه های بهداشت با بازدید کارشناسان
20- تنظیم برنامه سیاری مربیان
ساماندهی پوشش روستاهای اصلی و قمر یتوسط مربیان
21- پزشک خانواده
اجراء طرح بیمه روستایی
22- تامین ملزمات واحدها
ارائه خدمات بهتر
23- تامین سوخت زمستانی
حفظ منابع نیروی انسانی
24- هماهنگی فعالیت واحدهای تابعه برای اطلاع رسانی
بهره گیری از همکاری بین بخشی
25- جانشینی رئیس مرکز بهداشت

  
     
     
 
 
     
     
   
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
       آمار بازدیدکنندگان:173052