پنجشنبه 2 آذر 1396
به سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس خوش آمدید
   November 23, 2017
   
 
Skip Navigation Links
مدیریتExpand مدیریت
واحد گسترش شبکهExpand  واحد گسترش شبکه
واحدهای ستادی
واحد آموزش سلامت
واحد امور داروئی
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آزمایشگاه
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت محیط و حرفهExpand واحد بهداشت محیط و حرفه
واحد سلامت خانواده
سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
واحد بهبود تغذیه
مراکز بهداشتی و درمانیExpand مراکز بهداشتی و درمانی
بیمارستان ها
پایگاه های بهداشتی
خانه های بهداشت
مراکز مشاوره
انتشاراتExpand انتشارات
آموزش همگانی
پرسش و پاسخ
گالری عکس
اخبار
کتابخانه
راهنمای تلفن
 
     
   
کد 2
نام مرکز کلوانق
خدمات تکمیلی
نام پایگاه
تلفن 43446300
آدرس

نام مرکز          

نوع     مرکز   وضعیت     فعالیت  نام مسئول     مرکز تعداد 
 پزشک
تعداد        ماما ساعت        کاری خانه های تحت پوشش     رادیولوژی دندانپزشکی
کلوانق شهری فعال خانم دکتر میرسلطانی     2

1

دو شیفته

-

  -       

دارد

 
     
     
 
 
     
     
   
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
       آمار بازدیدکنندگان:157140